Informační systémy a ICT

Vytváříme informační systémy na míru. Na základě Vašich požadavků a analýzy dané oblasti, vytvoříme podrobný analytický návrh řešení Vašeho systému s ohledem na dané prostředí. Po schválení analytického návrhu zákazníkem vytvoříme realizační návrh se všemi detaily. Podle tohoto návrhu se již realizuje samotný informační systém. Následuje fáze testování, zkušební provoz. Nakonec spuštění ostrého provozu.

Vlastnosti našeho systému

Náše systémy jsou modulární. Na základě Vašich požadavků vybereme vhodné moduly, popřípadě některý modul upravíme, aby odpovídal přesně Vašim představám. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte. Mezi další přednosti naší práce patří.

Proxima design
Rumunská 231
530 03 Pardubice


telefon:+420 733 563 128
info@proxima-design.cz